Wat betekent ECSP?

Sinds november 2023 zijn onze Gebruiksvoorwaarden veranderd. LITA.co is nu vergund als Europese crowdfundingdienstverlener of ECSP (European Crowdfunding Service Provider) volgens de nieuwe Europese regelgeving.

Een nieuw statuut als ECSP

Het nieuwe ECSP-statuut betekent een doorbraak voor de crowdfundingsector doordat de regelgeving in de Europese Unie wordt geharmoniseerd, waardoor onze ontwikkeling in heel Europa wordt vergemakkelijkt. Zo kunnen we onze rol als pionier en leader in impact investeren in Europa verder blijven ontwikkelen, met onze aanwezigheid die reeds gevestigd is in België, Frankrijk en Italië. De hele LITA.co groep werkt nu onder dezelfde Europese vergunning, gereguleerd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers in Frankrijk, het equivalent van de FSMA in België).

De voordelen van het ECSP-statuut

  • Betere bescherming voor beginners in niet-beursgenoteerde beleggingen dankzij het onderscheid tussen twee profielen: ervaren en niet-ervaren beleggers.
  • Elk profiel geniet van een registratieproces op maat, met een groter bewustzijn van de risico's voor de niet-ervarenen en een lichter proces voor de meer ervarenen.
  • Niet-ervaren beleggers kunnen gebruik maken van een simulator om de maximaal mogelijke jaarlijkse investering in te schatten.
  • Een nieuwe bedenktijd van vier dagen na ondertekening van het intekeningsformulier stelt beleggers in staat om hun investering zonder kosten terug te trekken.
  • Met de invoering van strengere interne controles, wordt de sector professioneler en worden de platformen robuuster. Ook dienen ze een solvabiliteitsratio na te leven om te zorgen voor voldoende eigen vermogen om de structurele kosten te dekken.