Wat is LITA.co?

LITA.co is een crowdfundingplatform dat je als burger in staat stelt je geld rechtstreeks te investeren in ondernemingen die concrete oplossingen ontwikkelen voor de sociaal-ecologische transitie.

Onze missie

LITA werd in 2014 opgericht door Eva Sadoun en Julien Benayoun met als doel de opkomst van een ecologische en sociale economie te bevorderen. Als Europees digitaal crowdfundingplatform, of platform voor burgerfinanciering, geven we iedereen de kans om op een duurzame manier te investeren. Zodat iedereen zijn of haar spaargeld kan richten op de financiering van bedrijven die zich inzetten voor de transitie van onze maatschappij.

Met een breed scala aan investeringen in ondernemingen met een positieve impact, kan je via LITA.co een niet-beursgenoteerde beleggingsportefeuille opbouwen die in lijn ligt met jouw waarden.

Onze impact

Als referentiespeler in duurzaam investeren, is LITA.co actief in drie Europese landen: België, Frankrijk en Italië. Sinds de oprichting werden er al bijna 250 crowdfundingcampagnes gerealiseerd, voor meer dan 150 miljoen euro. Een bedrag dat volledig werd ingezet voor de financiering van ondernemingen die in het hart van de sociaal-ecologische transitie opereren.

Maar LITA.co is meer dan alleen een financiële tussenpersoon. Het platform verdedigt een visie van verantwoorde en transparante burgerfinanciering. Het nodigt individuen uit om concreet actie te ondernemen door van hun spaargeld een hefboom voor verandering te maken. In tegenstelling tot de traditionele financiële markten, die vaak volatiel en speculatief zijn, helpt LITA.co bij het financieren van de reële economie; de economie die tastbare waarde en jobs creëert en die de wereld van morgen nu al vormgeeft.